Kommuners arbete med att motverka hemlöshet

Statsbidraget ska förstärka kommuners arbete med personer i akut hemlöshet hos de kommuner med högst antal hemlösa.
Utlysningsdatum: 2019-03-18
Sista ansökningsdag: 2019-05-02
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan även användas för att förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Läs mer om bidraget i regleringsbrevet för 2019

Vilka som kan rekvirera

De tio kommuner med flest antal akut hemlösa kvinnor och män. Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2017 ligger till grund för fördelningen. Se fördelningsnyckel nedan.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden gick ut den 2 maj 2019.

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 25 000 000 kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari 2020 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Kontakt

Marlene Olsson Vargas
Telefonnummer: 075 - 247 39 30