Kommuners arbete med att motverka hemlöshet

Statsbidraget ska förstärka kommuners arbete med personer i akut hemlöshet hos de kommuner med högst antal hemlösa.
Utlysningsdatum: 2020-02-05
Sista ansökningsdag: 2020-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan även användas för att förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Vilka som kan rekvirera

De tio kommunerna med flest antal akut hemlösa kvinnor och män. Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2017 ligger till grund för fördelningen.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2020. Endast en rekvisition per kommun.  Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar för 2020

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 25 000 000 kronor att fördela för 2020

Fördelningsnyckel för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Marlene Olsson Vargas
Telefonnummer: 075 - 247 39 30