Ökad kunskap om hbt-personers situation

Öppet för ansökan 11 mars 2019

Fyll i och skicka in din ansökan

Ansökningsblankett

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 11 mars 2019.

Syfte med statsbidraget

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Vilka som kan ansöka

Kommuner och landsting kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Villkor för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 11 mars 2019. Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Ansökningsblankett för 2019

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 1 900 000 kronor till kommuner och landsting under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner och landsting som tagit emot statsbidraget ska lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi lägger ut information om återrapportering på denna sida under hösten 2019.

Fyll i och skicka in din ansökan

Ansökningsblankett