Ökad kunskap om hbt-personers situation

Stängt för ansökan 07 mars 2018

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Vilka kan ansöka?

Kommuner och landsting kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Villkor

Statsbidraget får endast användas till och med den 31 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Hur ansöker du?

Beslut är fattat gällande 2018 års medel.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Vi har fördelat 1,9 miljoner kronor för 2018.

När får du beslut?

Samtliga sökande har fått sitt beslut i mars.

Fördelningslista.

Hur redovisar du?

Kommuner och landsting som tagit emot statsbidraget ska senast den 28 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi lägger ut blankett och information om återrapportering på webbplatsen.