Ökad kunskap om hbt-personers situation

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.
Utlysningsdatum: 2019-07-26
Sista ansökningsdag: 2019-09-05
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting.

Vilka som kan ansöka

Kommuner och landsting kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Villkor för ansökan

Ansökningstiden gick ut den 5 september 2019.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat ytterligare 1 000 000 kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari 2020 återrapportera hur medlen har använts. Vi skickar en webblänk för återrapportering till namngiven kontaktperson i god tid. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38