Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidraget ska bidra till att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården.
Utlysningsdatum: 2019-01-30
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om statsbidraget.

Besvarade frågor om ökad bemanning inom social- och ungdomsvård

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2020.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Regeringsbeslut 2016-06-22

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden gick ut den 1 juni 2019.

Fördelning av statsbidrag för 2019 till stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelningsnyckel - statsbidrag för 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 360 000 000 kronor under 2019. Se fördelningslista nedan.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 6 februari 2020 återrapportera hur 2019 års stimulansmedel har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81