Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Öppet för ansökan 01 juni 2019
Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 1 juni 2019.

Syfte med bidraget

Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården under 2016–2020.

Regeringsbeslut 2018-01-18

Regeringsbeslut 2016-06-22

Vilka kan rekvirera?

Samtliga kommuner.

Så här rekvirerar du

Skicka ifylld och undertecknad rekvisitionsblankett i original till Socialstyrelsen. Endast en rekvisition per kommun. Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Fördelningsnyckel - statsbidrag för 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Villkor

Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 360 000 000 kronor under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen följer upp satsningen 2019 och 2020. Senast den senast den 6 februari 2020 ska varje kommun skicka en rapport till Socialstyrelsen om hur 2019 års stimulansmedel har använts, inklusive en ekonomisk redovisning utifrån ett frågeformulär som Socialstyrelsen skickar direkt via mejl till den kontaktperson som respektive kommun har utsett. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen. En faktura skickas i så fall till kommunen.