Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021

Regeringen har aviserat att Socialstyrelsen under 2021 kommer att fördela medel till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen.
Utlysningsdatum: 0001-01-01
Sista ansökningsdag: 0001-01-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Socialstyrelsen kommer i slutet av juni att publicera mer information om statsbidraget.

Ni hittar mer information i förordning (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.