Statsbidrag för habiliteringsersättning

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Vilka kan rekvirera?

Kommuner.

Hur rekvirerar du?

Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Fördelningslista

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr I:12. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med den 31 december 2018.

Anvisningar

Hur mycket pengar finns att fördela?

Socialstyrelsen har 350 000 000 kronor att fördela till kommunerna.

Hur redovisar du?

De kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 1 mars 2019 lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur medlen har använts. Information om detta har skickats ut till de berörda kommunerna under december 2018.