Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att elever i förskoleklass uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:12

Berörda

Kommuner

Rekvisition

Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018. Vi har omfördelat och betalat ut de medel som inte rekvirerades, se fördelningslista.

Fördelningslista

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr II:12.

Anvisningar

Bidragets storlek

Socialstyrelsen ska under 2018 efter rekvisition fördela 299 500 000 kronor till kommunerna.

Redovisning till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.