Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

Statsbidraget finns för att elever i förskoleklass ska uppnå god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.
Utlysningsdatum: 2018-01-17
Sista ansökningsdag: 2018-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Statsbidrag till avgiftsfri simskola - besvarade frågor

Ej med i budgeten för 2019

Detta statsbidrag fanns inte med i den av riksdagen beslutade budgeten för 2019.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att elever i förskoleklass uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:12

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr II:12.

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2018

Vi har omfördelat och betalat ut de medel som inte rekvirerades, se fördelningslista.

Fördelningslista 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Kontakt

Mia Eklöf
Telefonnummer: 075 - 247 40 79