Statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:11

Berörda

Kommuner

Rekvisition

Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018. Vi har omfördelat och betalat ut de medel som inte rekvirerades, se fördelningslista.

Fördelningslista

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr II:11.

Anvisningar

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått totalt 249 500 000 kronor att fördela till kommunerna för 2018.

Redovisning till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Statsbidraget kan INTE användas för de dagar i januari 2019 som i vardagligt tal benämns ”jullov 2018”.