Avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Statsbidraget ska bland annat stödja kommunerna i att utveckla och genomföra aktiviteter under andra lov än sommarlovet samt att utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.
Utlysningsdatum: 2018-01-17
Sista ansökningsdag: 2018-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter - besvarade frågor

Ej med i budgeten för 2019

Detta statsbidrag fanns inte med i den av riksdagen beslutade budgeten för 2019.

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:11

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden för 2018 års statsbidrag gick ut den 1 juni 2018.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 18 december 2017 nr II:11.

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2018

Vi har omfördelat och betalat ut de medel som inte rekvirerades, se fördelningslista.

Fördelningslista för 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 28 februari året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Statsbidraget kan INTE användas för de dagar i januari 2019 som i vardagligt tal benämns ”jullov 2018”.

Kontakt

Mia Eklöf
Telefonnummer: 075 - 247 40 79