Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Statsbidraget ska bland annat stödja kommunerna i att utveckla och genomföra aktiviteter under sommarlovet samt utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.
Utlysningsdatum: 2019-03-21
Sista ansökningsdag: 2019-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna.

Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter - besvarade frågor

Syfte med statsbidraget

Syftet med det statliga bidraget är att

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Regeringens beslut den 13 mars 2019 nr I:9

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019.

Anvisningar

Regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:13

Medel att fördela

Samtliga kommuner har rekvirerat fullt bidrag. Socialstyrelsen kommer inte att omfördela medel då samtliga medel för statsbidraget har fördelats.

Fördelningsnyckel för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast våren 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Vi kommer att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12