Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Öppet för ansökan 01 november 2018

Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Senast den 1 november 2018 ska rekvisitionen av 2018 års medel ha kommit in.

Vad är syftet med statsbidraget?

Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Vilka kan rekvirera?

Kommuner.

Hur rekvirerar man?

Rekvisition av statsbidrag ska ha kommit in senast den 1 november 2018, endast en rekvisition per kommun.

Kommunerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av bilagan till regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7.

Rekvisitionsblankett

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7.

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7.

Anvisningar

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7.

Hur mycket finns att fördela?

Socialstyrelsen har 350 miljoner kronor att fördela för 2018.

Hur redovisar du?

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.