Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Stängt för ansökan 01 november 2018

Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 november 2018.

Syfte med statsbidraget?

Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7.

Vilka kan rekvirera?

Samtliga kommuner.

Hur rekvirerar man medel?

Rekvisitionstiden gick ut den 1 november 2018.

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna.

Anvisningar

Pengar att fördela?

Socialstyrelsen har 350 000 000 kronor att fördela under 2018.

Hur redovisar du?

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2019. Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts, inklusive en ekonomisk redovisning.

Socialstyrelsen planerar att i december 2018 mejla ett webbaserat formulär för återrapportering till varje kontaktperson som respektive kommun har utsett.