Investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Statsbidraget ska göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg och hjälpmedelsområdet.
Utlysningsdatum: 2018-07-05
Sista ansökningsdag: 2018-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Frågor och svar om investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

Syfte med statsbidraget

Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Rekvisitionstiden gick ut den 1 november 2018.

Läs om villkoren i anvisningarna.

Anvisningar

Fördelning för 2018

Socialstyrelsen har fördelat 350 000 000 kronor för 2018.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2019. Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts, inklusive en ekonomisk redovisning.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16