Uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för att kunna starta eller utöka sitt arbete enligt metoden Bostad först

Nedan finns information om Socialstyrelsens kommande statsbidrag gällande Bostad först. Socialstyrelsen återkommer med mer information när bidraget lyses ut.
Utlysningsdatum: 2022-08-31
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Tid kvar att ansöka: 128 dagar

Syfte med statsbidraget

I juni månad 2022 fattas beslut om en ny förordning som ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för att kunna starta Bostad först och också utveckla och förbättra befintlig verksamhet.

För att öka användningen av Bostad först kommer ett statsbidrag riktas till kommunerna. Det kan ge fler människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt, värdigt och långsiktigt boende och förutsättningar att hantera de problem som lett till deras nuvarande situation. Regeringens bedömning är att fler kommuner bör använda sig av metoden Bostad först för att motverka hemlöshet för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet t.ex. personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Vilka som kommer kunna ansöka

Samtliga kommuner. Förbered er gärna genom att ta del av material nedan.

Uppdrag att utlysa medel till kommuner för att stärka arbetet att motverka hemlöshet

Förebygga och motverka hemlöshet - Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten

Information

Ytterligare information, anvisningar och ansökningsblankett kommer i samband med att bidraget lyses ut.

Läs mer om Bostad Först

Kontakt

Mona Paulsson
Telefonnummer: 075-247 37 55