Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Nedan finns information om Socialstyrelsens kommande statsbidrag gällande stadigvarande boende för våldsutsatts. Socialstyrelsen återkommer med mer information när regeringen fattar beslut om ny förordning och bidraget lyses ut.
Utlysningsdatum: 2022-08-15
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Tid kvar att ansöka: 47 dagar

Syfte med statsbidraget

Under sommaren 2022 fattas beslut om en ny förordning som ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för att kunna stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.

Regeringen vill öka förutsättningarna för att våldsutsatta vuxna och barn ska få stöd i övergången till ett mer varaktigt boende efter exempelvis vistelse i skyddat boende. Regeringen har därför aviserat i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) att den tillsätter en expertgrupp som ska bidra till att stärka arbetet med att fler ska kunna gå vidare till stadigvarande boende efter placering i skyddat boende genom att se över hur kommunernas arbete med detta på bästa sätt kan stödjas och utvecklas. En del av medlen ska betalas ut till verksamheter i ett antal pilotkommuner.

Vilka som kommer kunna ansöka

Mer information kommer när regeringen fattar beslut om ny förordning.

Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2022–2025

Kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Information

Ytterligare information, anvisningar och ansökningsblankett kommer i samband med att bidraget lyses ut.

Datumen för ansökan inte är helt fastställda ännu och kan komma att ändras när förordningen kommer.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06