Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Vilka kan rekvirera?

Samtliga kommuner. 

Så här rekvirerar du

Fördelning av utvecklingsmedel för 2018 för arbete mot våld i nära relationer

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har 50 000 000 kronor att fördela till kommunerna. 

Redovisning till Socialstyrelsen

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information i god tid om detta till berörda.