Kontakta oss

Har du frågor om statsbidrag?

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för de olika statsbidragen.

 


Namn

Telefonnummer Ansvarsområde
Matilda Ekström Sundberg 075-247 38 56

Statsbidrag till:

 • Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
 • Kvinno- och tjejjourer
 • Stärkta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa
Azadi, Frida 075-247 42 16

Statsbidrag till:

 • Handikapporganisationer
 • Pensionärsorganisationer 
 • Anhörigorganisationer 
 • Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
 • Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
 • Bättre vård vid kroniska sjukdomar
 • Elektronisk kommunikation.
Gårdhagen, Ylva 075-247 39 11

Statsbidrag till:

 • Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Karlsson Vargas, Marlene 075-247 39 30 Tjänstledig
  Molt, Anders 075-247 32 31

  Statsbidrag till:

  • Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning
  • Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
  Eriksson, Charlotta 075-247 32 20

  Statsbidrag till

  • Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa 
  • Brottsofferverksamhet riktad till hbt-personer som utsatts för våld i en nära relation
  • Inrättande av regionala cancercentrum
  • Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
  Redving, Peter 075-247 39 92

  Statsbidrag till:

  • Viss verksamhet på funktionshindersområdet
  • Vissa organisationer inom det sociala området
  • Ökad kunskap om hbt-personers situation

  Här kan du rapportera fel eller ge synpunkter på webbplatsen.