Kontakta oss

Har du frågor om statsbidrag?

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för de olika statsbidragen.

 


Namn

Telefonnummer Ansvarsområde
Matilda Ekström Sundberg 075-247 38 56

Statsbidrag till:

 • Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
Azadi, Frida 075‑247 42 16

Statsbidrag till:

 • Handikapporganisationer
 • Pensionärsorganisationer 
 • Anhörigorganisationer 
 • Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
 • Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
 • Bättre vård vid kroniska sjukdomar
 • Elektronisk kommunikation.
Gårdhagen, Ylva 075-247 39 11

Statsbidrag till:

 • Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Karlsson Vargas, Marlene 075-247 39 30 Statsbidrag till:
 • ​​​​​​Kvinno- och tjejjourer
Molt, Anders 075-247 32 31

Statsbidrag till:

 • Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning
 • Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
Pierrou, Andreas 075-247 35 94

Statsbidrag till

 • Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa 
 • Brottsofferverksamhet riktad till hbt-personer som utsatts för våld i en nära relation
 • Inrättande av regionala cancercentrum
Redving, Peter 075-247 39 92

Statsbidrag till:

 • Viss verksamhet på funktionshindersområdet
 • Vissa organisationer inom det sociala området
 • Ökad kunskap om hbt-personers situation

Här kan du rapportera fel eller ge synpunkter på webbplatsen.