Kontakta oss

Har du frågor om statsbidrag?

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för de olika statsbidragen.

 


Namn

Telefonnummer Ansvarsområde
Azadi, Frida 075-247 42 16

Statsbidrag till:

 • Handikapporganisationer
 • Pensionärsorganisationer
 • Anhörigorganisationer
 • Bättre vård vid kroniska sjukdomar
 • Elektronisk kommunikation
 • Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
 • Kommuners investeringar i välfärdsteknik i omsorgen
 • Kompetenscentrum på tandvårdsområdet
 • Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Eklöf, Mia 075-247 38 56

Statsbidrag till:

 • Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
 • Avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år
 • Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år
 • Inrättande av regionala cancercentrum
Frohm, Mia 075-247 33 58

Statsbidrag till:

 • Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
Gårdhagen, Ylva 075-247 39 11

Statsbidrag till:

 • Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
Isaksson, Stina 075-247 41 76

Statsbidrag till:

 • Kvinno- och tjejjourer
 • Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
Karlsson Vargas, Marlene 075-247 39 30 Tjänstledig
  Molt, Anders 075-247 32 31

  Statsbidrag till:

  • Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
  • Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning
  • Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
  • Stärkta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa
  • Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning
  Redving, Peter 075-247 39 92

  Statsbidrag till:

  • Brottsofferverksamhet riktad till hbt-personer som utsatts för våld i en nära relation
  • Habiliteringsersättning
  • Organisationer inom området sällsynta diagnoser
  • Viss verksamhet på funktionshindersområdet
  • Vissa organisationer inom det sociala området
  • Ökad kunskap om hbt-personers situation

  Här kan du rapportera fel eller ge synpunkter på webbplatsen.