Landsting

Här kan du se vilka statsbidrag som är aktuella för ett landsting att söka eller redovisa.

Elektronisk kommunikation

Stängt för ansökan 30 april 2017

Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Öppet för ansökan 22 februari 2019

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Stängt för ansökan 31 december 2017

Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Stängt för ansökan 30 november 2017

Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Stängt för ansökan 01 december 2018

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 01 juni 2019

Ökad kunskap om hbt-personers situation

Stängt för ansökan 07 mars 2018