Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Öppet för ansökan 08 juni 2018

Statsbidrag för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor

Status: Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 8 juni 2018.

Syfte med bidraget

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka kan söka?

Statsbidraget kan sökas av landsting för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

Villkor

Statsbidraget kan sökas för att under 2018 genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Eftersom satsningen är treårig finns möjlighet att söka statsbidrag för att under 2018 påbörja ett utvecklingsarbete med avsikt att söka statsbidrag för 2019 och 2020 för att fullfölja arbetet. Statsbidrag för 2019 och 2020 kommer att lysas ut under förutsättning att Riksdagen beviljar medel.

Det kommer att vara möjligt för landstingen att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel kunna bidra med:

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor
  • stöd till metodik för förbättringsarbete.

Ansökan

Ansökan om statsbidrag för 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 juni 2018.

Blankett för ansökan

Anvisningar

Hur prioriterar vi?

Vid fördelning av medel kommer Socialstyrelsen att prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har 15 miljoner kronor att fördela för 2018.

Beslut

Vi planerar att samtliga sökande får sitt beslut i slutet av juni 2018.

Redovisning

De landsting som beviljas statsbidrag för 2018 redovisar senast den 1 mars 2019 hur medlen har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till berörda i god tid.