Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Stängt för ansökan 08 juni 2018

Statsbidrag för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor

Status: Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Vad är syfte med bidraget?

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka kan söka?

Statsbidraget kan sökas av landsting för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

Villkor

Statsbidraget kan sökas för att under 2018 genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Eftersom satsningen är treårig finns möjlighet att söka statsbidrag för att under 2018 påbörja ett utvecklingsarbete med avsikt att söka statsbidrag för 2019 och 2020 för att fullfölja arbetet. Statsbidrag för 2019 och 2020 kommer att lysas ut under förutsättning att Riksdagen beviljar medel.

Det kommer att vara möjligt för landstingen att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel kunna bidra med:

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor
  • stöd till metodik för förbättringsarbete.

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Socialstyrelsen har fördelat ca 12,2 miljoner kronor för 2018.

Fördelningslista

När får du beslut?

Samtliga beslut är skickade.

Hur rekvirerar du?

Bifoga rekvisitionsblanketten.

Hur redovisar du?

De landsting som beviljas statsbidrag för 2018 redovisar senast den 1 mars 2019 hur medlen har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till berörda i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.