Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Öppet för ansökan 30 september 2019

Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 30 september 2019.

Syftet med bidraget

Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Vilka kan rekvirera?

Samtliga landsting.

Så rekvirerar du

Rekvisition av statsbidrag ska ha kommit in senast den 30 september 2019, endast en rekvisition per landsting.

Landstingen kan rekvirera högst det belopp som framgår av fördelningsnyckeln nedan

Fördelningsnyckel

Rekvisitionsblankett

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Regeringsbeslut

Anvisningar

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har under 2019 att fördela 15 miljoner kronor till landstingen.

Redovisning till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska under våren 2020 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.