Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Stängt för ansökan 01 december 2018

Statsbidrag till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Senast den 1 december 2018 ska rekvisitionen av 2018 års medel ha kommit in.

Vad är syftet med statsbidraget?

Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Vilka kan rekvirera?

Landsting.

Hur rekvirerar man?

Rekvisition av statsbidrag ska ha kommit in senast den 1 december 2018, endast en rekvisition per landsting.

Landstingen kan rekvirera högst det belopp som framgår av bilagan till regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Rekvisitionsblankett

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Anvisningar

Regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Hur mycket finns att fördela?

Socialstyrelsen ska under 2018 fördela 15 miljoner kronor till landstingen.

Hur redovisar du?

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.