Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Statsbidraget ska öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet, och därigenom stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.
Utlysningsdatum: 2019-01-30
Sista ansökningsdag: 2019-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om statsbidraget

Tolktjänst i arbetslivet - besvarade frågor

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga landsting.

Villkor för rekvisition

Rekvisition av statsbidrag ska ha kommit in senast den 30 september 2019, endast en rekvisition per landsting.

Landstingen kan rekvirera högst det belopp som framgår av fördelningsnyckeln nedan

Fördelningsnyckel

Rekvisitionsblankett

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:5.

Regeringsbeslut

Anvisningar

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 15 miljoner kronor att fördela till landstingen under 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska under våren 2020 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31