Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Stängt för ansökan 01 juni 2018
Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Syftet med bidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Vilka kan rekvirera?

Samtliga landsting.

Så här rekvirerar du

Rekvisitionstiden av 2018 års medel gick ut den 1 juni 2018.

Fördelningslista för 2018

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar

Pengar att fördela

Socialstyrelsen har 20 000 000 kronor att fördela till landstingen under 2018. 

Redovisning till Socialstyrelsen

Landsting som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter ha lämnat in en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta i god tid till berörda.