E-tjänsten för att söka statsbidrag

Här kan du läsa om vad som behövs för att använda e-tjänsten för statsbidrag och rekommendationer kring hur organisationen bör gå till väga.

Ombud

För att kunna söka eller rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett godkänt ombud.

Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan

Så här fungerar ombudsansökan

En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan.

Alla statsbidrag ingår ännu inte i e-tjänsten. För de som inte omfattas av e-tjänsten sker ansökan eller rekvisition som tidigare via blankett.

Förbereda ansökan / rekvisition

Se till att rätt person(er) har behörighet att arbeta med er ansökan eller rekvisition genom att göra en ombudsansökan och bjuda in andra i organisationen vid behov.

Börja med att läsa på om det aktuella bidraget. På informationssidan om varje statsbidrag beskrivs villkoren för statsbidraget. Där hittar ni också anvisningar och vilka uppgifter organisationen behöver skicka med.

Tänk på att det kan ta tid att samla in alla uppgifter som behövs och att en ombudsansökan bör göras i god tid innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan/rekvirering. Försök om möjligt att ha alla nödvändiga uppgifter till hands innan ni påbörjar ansökan eller rekvisitionen i e-tjänsten. I många fall krävs det till exempel att ni laddar upp olika bilagor i formuläret.

Arbeta med ansökan / rekvisition

Under hela ansökningstiden kan du logga in i e-tjänsten och komplettera din ansökan med uppgifter och spara, utan att skicka in den till Socialstyrelsen. Alla i organisationen som har fått behörighet kan gå in och göra ändringar och tillägg i formuläret.

När ansökan är klar och inskickad kan det i vissa fall krävas kompletteringar i efterhand. Vi kommer i så fall att meddela detta via e-post till ombudet. Vid inloggning i e-tjänsten framgår det vilka ansökningar som behöver kompletteras, och vilka uppgifter vi efterfrågar. I det inloggade läget visas även status på organisationens samtliga ansökningar. 

 


Logga in i e-tjänsten

 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?

Observera att denna e-postadress endast är till för tekniska e-tjänstfrågor och ombudsfrågor.

Bidragsspecifika statsbidragsfrågor hänvisar vi till ansvarig utredare. Kontaktuppgifter finns på respektive statsbidrags webbsida.

Publiceringsdatum: