Fördela behörigheter

Det finns tre olika behörigheter i e-tjänsten: ombud, representant och uppgifts-samordnare. Personen som ska bli ombud loggar in i e-tjänsten med sitt BankID. Socialstyrelsen handlägger ansökan och fattar beslut.

I e-tjänsten kan ombudet bjuda in andra personer i organisationen som representant eller uppgiftssamordnare för att få hjälp med olika delar av ansökan.

En representant kan göra i stort sett samma saker som ett ombud, förutom att

  • bjuda in andra representanter
  • ta bort representanter
  • ta bort organisationen.

En uppgiftssamordnare kan inte påbörja en ny ansökan eller rekvisition, men hen kan fylla i och ändra uppgifter i en påbörjad ansökan. Hen kan inte skicka in ansökan.

Nedan beskrivs de olika användarrollerna och vilka behörigheter respektive roll har.

Behörighet

Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Påbörja ett ärende

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ändra kontaktperson

Ja

Ja

Ja

Skicka in ärende

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ändra Mina kontaktuppgifter

Ja

Ja

Ja

Har automatisk behörighet i alla bidrag

Ja

Ja

Ja

Ta bort representant

Ja

Nej

Nej

Ta bort uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Ta bort eget konto

Ja

Ja

Ja

Ta bort organisation

Ja

Nej

Nej

 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?

Observera att denna e-postadress endast är till för tekniska e-tjänstfrågor och ombudsfrågor.

Bidragsspecifika statsbidragsfrågor hänvisar vi till ansvarig utredare. Kontaktuppgifter finns på respektive statsbidrags webbsida.

Publiceringsdatum: