Frågor och svar om e-tjänsterna

Här har vi samlat besvarade frågor kring e-tjänsten för ombudsansökan och e-tjänsten för statsbidrag.
Hur lång tid tar det att få sin ombudsansökan granskad?

Sök i god tid. Minst en (1) månad innan ni tänker börja ansöka om eller rekvirera statsbidrag.

Organisationen tecknas var för sig, behöver jag ladda upp en fullmakt?

Nej, om firman tecknas var för sig behövs ingen fullmakt.

Organisationen tecknas av två i förening, behöver jag ladda upp en fullmakt?

Ja, då behöver ni skicka in en fullmakt för ombud. Fullmakten ska skrivas under och laddas upp i e-tjänsten som bilaga till ombudsansökan. Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare räcker det med att en annan firmatecknare skriver på fullmakten.

Kan vi utse en person som ombud om hen inte är firmatecknare?

Ja, ni behöver då en fullmakt från firmatecknare som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag. Tecknas organisationen av två i förening krävs det att två firmatecknare skriver på fullmakten.

Vad händer om Socialstyrelsen inte godkänner en person som ombud?

Om vi behöver mer information skickar vi en begäran om komplettering. Om det ändå inte går att godkänna ombudet kommer myndigheten att fatta ett beslut om avslag som skickas till e-tjänsten för ombudsansökan.

Hur länge kan man vara ombud, finns det någon tidsgräns?

Så länge organisationen inte skickar in en ny ombudsansökan/byter ombud är den registrerade personen kvar som ombud för sin organisation.

Hur gör vi om vi vill byta ombud för vår organisation?

Då ska det nya ombudet göra en ombudsansökan i E-tjänsten med sitt bankID.

Kan jag lägga till flera användare för min organisation?

Det kan bara finnas ett ombud för en organisation. Ett ombud kan lägga till fler användare som ”representant” och ”uppgiftssamordnare”. En representant kan lägga till ”uppgiftssamordnare”. Ni kan läs mer om vilka roller som finns här.

Hur länge ligger beslutet kvar i e-tjänsten?

Beslut om ombudsansökan gallras efter 90 dagar. Ni kan alltid ladda ner beslutet från e-tjänsten om ni vill spara det.

Vilka tekniska krav finns för e-tjänsten?

Du behöver ha en uppdaterad webbläsare och ha javascript aktiverat. Vi rekommenderar att ni använder Chrome.

Vart vänder vi oss om vi upplever tekniska problem med e-tjänsten??
Kan man söka alla statsbidrag via e-tjänsten?

Läs på respektive statsbidrags webbsida hur man ansöker/rekvirerar.

 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?

Observera att denna e-postadress endast är till för tekniska e-tjänstfrågor och ombudsfrågor.

Bidragsspecifika statsbidragsfrågor hänvisar vi till ansvarig utredare. Kontaktuppgifter finns på respektive statsbidrags webbsida.

Publiceringsdatum: