Kontakta oss

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för de olika statsbidragen.

Anders Molt, 075-247 32 31

 • Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
 • Verksamhet med personligt ombud
 • Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
 • Juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

 

Alma Haracic, 075-247 30 38

 • Fortsatt arbete med regionala cancercentrum RCC
 • Informatörsverksamhet
 • Ökad kunskap om HBT-personers situation

 

Ann Bengtsson, 075-247 40 81

 • Handikapporganisationer
 • Stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården
 • Anhörigorganisationer

 

Frida Azadi, 075-247 42 16

 • Pensionärsorganisationer
 • Samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • Kompetenscentrum på tandvårdsområdet
 • Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
 • Utvecklingsarbete inom primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor

 

Marlene Olsson Vargas, 075-247 39 30

 • Psykisk ohälsa barn och unga
 • Hemlöshet
 • Kvinno- och tjejjourer

 

Peter Redving, 075-247 39 92

 • Vissa organisationer inom det sociala området
 • Sällsynta diagnoser

 

Robin Björk, 075-247 31 12

 • Viss verksamhet på funktionshinderområdet
 • Habiliteringsersättning
 • Avgiftsfria ferieaktiviteter (sommarlovsaktiviteter)

 

Stina Isaksson, 075-247 41 76

 • Utvecklingsmedel för arbete mot våld (kommuner och Landsting)
 • Utvecklingsmedel för arbete mot våld (organisationer)
 • Utvecklingsmedel mot våld (länsstyrelser och NCK)
 • Brottsofferverksamhet för HBT-personer

 

Ylva Gårdhagen, 075-247 39 11

 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?
Publiceringsdatum: