Ny webbplats för statsbidrag

Vi har lanserat en ny webbplats för statsbidrag. Webbplatsen innehåller två nya e-tjänster:

E-tjänsten för ombudsansökan

E-tjänsten för att söka statsbidrag

E-tjänsten för ombudsansökan går att använda redan nu, medan möjligheten att ansöka om statsbidrag via e-tjänst kommer lite längre fram i vår. De tre statsbidrag som kommer att vara först ut att kunna sökas via e-tjänsten är de för:

  • handikapporganisationer
  • viss verksamhet på funktionshinderområdet
  • anhörigorganisationer

Fler statsbidrag kommer sedan successivt att införas i e-tjänsten. För de som ännu inte finns tillgängliga i e-tjänsten gäller fortsatt det tidigare förfarandet för ansökan/rekvisition.

Förutom de nya e-tjänsterna innehåller webbplatsen också ett stort antal förbättringar i användbarhet, tillgänglighet och design.

Kontakt

Har du frågor om webbplatsen?

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten?
Senast uppdaterad: