Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Öppet för ansökan 04 mars 2019
Ansökan ska ha kommit in senast den 4 mars 2019.

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation.

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen
(2018-12-21) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Vilka kan ansöka?

Organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Hur ansöker du?

Skicka ifylld och undertecknad ansökningsblankett i original till Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökan om statsbidrag för 2019 för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som har utsatts för våld i en nära relation

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2019 för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som har utsatts för våld i en nära relation

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela 2 miljoner kronor för 2019.

Så redovisar du

De organisationer som beviljats statsbidrag ska senast den 31 mars 2020 lämna en återrapportering till Socialstyrelsen. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut till de berörda organisationerna i god tid. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2018 till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation