Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Stängt för ansökan 28 februari 2018
Socialstyrelsen har fattat beslut om fördelning av statsbidraget för 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen (2017-12-18) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Regleringsbrevet på ESV:s webbplats

Vilka kan ansöka?

Organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Hur mycket pengar har fördelats?

Socialstyrelsen har fördelat 2 miljoner kronor för 2018.

Fördelning av statsbidrag för 2018 till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Vilka villkor gäller för bidraget?

Villkoren hittar du i Socialstyrelsens anvisningar för ansökan.

Anvisningar för ansökan om statsbidrag 2018 till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation

Så redovisar du

De organisationer som beviljats statsbidrag ska senast den 31 mars 2019 lämna en återrapportering till Socialstyrelsen. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut till berörda i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2018 ska återbetalas.