Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2019-01-17
Sista ansökningsdag: 2019-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar

Vilka som kan ansöka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Beslut om fördelning 2019

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista 2019

Reviderad plan och budget för 2019

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2019. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2019. Vi lägger ut blankett för reviderad plan och budget på webbplatsen.

Reviderad plan och budget för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2019 ska senast den 1 februari 2020 återrapportera hur bidraget har använts. Vi skickar ut blankett och instruktioner för detta till de berörda organisationerna i god tid.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16