Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2021-01-27
Sista ansökningsdag: 2021-03-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Statsbidraget kan sökas för att under 2021 genomföra insatser som främjar arbetet med att ge stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. Professionens organisationer bör samverka med relevanta nationella och sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för
att förebygga kroniska sjukdomar

Vilka som kan ansöka

Organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. 

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Beslut om fördelning 2021

Fördelningslista

Reviderad plan och budget för 2021 

De organisationer som har fått avslag på ett eller flera verksamhetsmål/delmål i ansökan ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 15 juli 2021. Organisationerna får blanketten med e-post.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2021 ska senast den 1 februari 2022 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2021 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04