Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 04 mars 2019
Ansökan ska ha kommit in senast den 4 mars 2019

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Vilka kan ansöka?

Ideella föreningar och stiftelser.

Hur ansöker du?

Skicka ifylld och undertecknad ansökningsblankett i original till Socialstyrelsen senast den 4 mars 2019.

Ansökan av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för ansökan

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 10 000 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser under 2019.

Hur redovisar du?

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till de berörda organisationerna.

Fördelningslista 2018