Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Stängt för ansökan 26 februari 2018
Vi har fattat beslut om fördelning för 2018.

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3 

Vilka kan rekvirera?

Kommuner, landsting, ideella föreningar och stiftelser, länsstyrelser och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK).

Hur rekvirerar du?

Ansökningstiden av 2018 års statsbidrag har gått ut.

Fördelningslista

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Socialstyrelsen har under 2018 fördelat totalt 10 000 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet utan vinstdrivande syfte på lokal nivå inom området.

Hur redovisar du?

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.