Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget finns för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Det innefattar stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-03-05
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser.

Villkor för ansökan

Skicka ifylld och undertecknad ansökningsblankett i original till Socialstyrelsen senast den 4 mars 2019.

Ansökan av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för ansökan

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Beslut på ansökan

 

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 10 000 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser under 2019.

Fördelningslista för 2018

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till de berörda organisationerna.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76