Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2020-01-01
Sista ansökningsdag: 2020-09-30
Tid kvar att ansöka: 56 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Företag som:

  1. utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården. Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulanstransport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

  2. har haft avtal med hälso- och sjukvården gällande patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari 2020.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2020:580) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19.

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen (2020-06-25) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Villkor för ansökan

Mer information om anvisningar, ansökningsblankett samt hur du ansöker kommer att publiceras inom kort.

Statsbidraget kan sökas för uteblivna intäkter och skäliga merkostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 september 2020 till följd av utbrottet av sjukdomen covid-19. Statsbidraget lämnas dock inte för uteblivna intäkter eller merkostnader som redan har ersatts genom annat statligt stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg under perioden bidraget avser (1 juni 2020 – 15 september 2020).

Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 september 2020.

Anvisningar - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter
Blankett - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 74 250 000 kronor till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården under 2020.

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag i november 2020.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38