Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2020-01-01
Sista ansökningsdag: 2020-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Företag som:

  1. utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården. Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulanstransport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

  2. har haft avtal med hälso- och sjukvården gällande patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari 2020.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2020:580) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19.

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen (2020-06-25) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för uteblivna intäkter och skäliga merkostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 september 2020 till följd av utbrottet av sjukdomen covid-19. Statsbidraget lämnas dock inte för uteblivna intäkter eller merkostnader som redan har ersatts genom annat statligt stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg under perioden bidraget avser (1 juni 2020 – 15 september 2020).

Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 september 2020.

Anvisningar - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter

Blankett - statsbidrag för att säkerställa tillgången till ambulansflygtransporter

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 74 250 000 kronor till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården under 2020.

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fattat beslut för bidraget. Medel betalas ut så snart som möjligt till det bankgiro eller plusgiro som företaget angett i sin ansökan.

Fördelningslista 2020

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12