Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående

Utlysningsdatum: 2022-01-18
Sista ansökningsdag: 2022-12-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringens tidigare uppdrag (S2018/03516, S2018/05767 och S2019/02959) inklusive genom att lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten med en telefonlinje för våldsutövare samt att följa upp denna verksamhet med utgångspunkt i den uppföljning som Socialstyrelsen redovisade den 16 december 2020.

Vilka som kan rekvirera

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Rekvirera nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 6 000 000 kronor att fördela till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Har du frågor om detta statsbidrag?

Vid frågor om statsbidraget, kontakta Joiakim Hammarberg nedan.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06