Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 22 februari 2019
Ansökan ska ha kommit in senast den 22 februari 2019.

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Vilka kan söka?

Länsstyrelser och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK).

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 februari 2019.

Ansökningsblankett för 2019

Villkor

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3.

Anvisningar för ansökan

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Socialstyrelsen har totalt 5 000 000 kronor att fördela till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) under 2019.

När får du beslut?

Vi planerar att fatta beslut under mars 2019.

Redovisning till Socialstyrelsen

Länsstyrelser som tagit emot statsbidraget samt NCK ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Bidrag under tidigare år

Fördelningslista 2018