Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Statsbidraget finns för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Utlysningsdatum: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 

Vilka som kan ansöka

Länsstyrelser och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK).

Villkor för ansökan

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 februari 2019.

Ansökningsblankett för 2019

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet nedan.

Anvisningar för ansökan

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Medel att fördela

Socialstyrelsen har totalt 5 000 000 kronor att fördela till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) under 2019.

Beslut på ansökan

Vi planerar att fatta beslut under mars 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Länsstyrelser som tagit emot statsbidraget samt NCK ska senast den 31 mars året efter bidragsåret ha lämnat en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76