Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidraget ska användas till att bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud inom kommunerna.
Utlysningsdatum: 2023-03-20
Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Tid kvar att ansöka: 54 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner. 

Mer information om statsbidraget finns i Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.

Meddelandeblad 2020

Vilka som kan ansöka

Samtliga länsstyrelser.

Villkor för ansökan

Du ansöker om och redovisar statsbidraget hos respektive länsstyrelse.

Ansök hos länsstyrelsen

Medel att fördela

Beräkningen av bidragets storlek utgår från antalet årsanställningar som personligt ombud som finns i kommunen. Socialstyrelsen har 130 000 000 kronor att fördela till ombudstjänster för 2023. 

Länsstyrelserna rekvirerar medel hos Socialstyrelsen

Länsstyrelsens rekvisition ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 maj 2023 och betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge 
Rekvirera nu

Redovisning till regeringen

Lägesrapporten redogör för verksamhetens omfattning i antal kommuner och verksamheter, läget vad gäller PO, klienterna, kontaktorsaker m.m. Därefter följer en kort sammanfattning av länsstyrelsernas och Socialstyrelsens arbete under året, följt av förbrukade medel och Socialstyrelsens kommentarer.

Lägesrapport för 2021

Lägesrapport för 2020

Lägesrapport för 2019

Lägesrapport för 2018

År 2014 gjorde Socialstyrelsen en uppföljning av verksamheten. Enligt uppdraget lämnar vi senast den 15 maj årliga lägesrapporter av verksamhetens utveckling till regeringen.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Personligt ombud – stöd för introduktion och repetition

Kunskapsguiden.se ger stöd för introduktion och repetition för dig som är personligt ombud, chef eller i annan funktion. Du får en bild av vad personligt ombud är, vad som ingår i rollen och hur verksamheten med personligt ombud fungerar. 

Personligt ombud – tema och webbutbildning på Kunskapsguiden

Projektplats på webben

Socialstyrelsen har skapat en projektplats för dig som är personligt ombud eller för dig som av annan anledning har intresse av verksamheten. Där hittar du aktuell information om personligt ombud och relevant material som referenslitteratur och minnesanteckningar från möten. För att komma in på projektplatsen skapar du ett kostnadsfritt användarkonto eller använder samma inloggningsuppgifter som du har för Socialstyrelsens utbildningsportal.

Personligt ombud – projektplats på Socialstyrelsens utbildningsportal

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81