Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Statsbidraget finns för utvecklingsarbete i primärvården med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Utlysningsdatum: 2019-12-03
Sista ansökningsdag: 2020-02-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Status:

Beslutet är fattat.

Syftet med statsbidraget

Statsbidraget syftar till att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av region för att utveckla primärvårdens arbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa.

Villkor för ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 15 miljoner kronor för 2020, se fördelningslista nedan.

Fördelning av statsbidrag för 2020 för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor

Återrapportering till Socialstyrelsen

De regioner som har tagit emot statsbidrag för 2020 ska senast den 1 mars 2021 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2020/2021 kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2020 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28