Ökad kunskap om hbt-personers situation

Statsbidraget ska främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner.
Utlysningsdatum: 2021-01-18
Sista ansökningsdag: 2021-03-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Vilka som kan ansöka

Kommuner och regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 2 900 000 för år 2021

Regleringsbrev

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen/regionen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2021

Fördelningslista för 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84