Ökad kunskap om hbt-personers situation

Statsbidraget ska främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner.
Utlysningsdatum: 2020-01-22
Sista ansökningsdag: 2020-03-02
Tid kvar att ansöka: 3 dagar

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Vilka som kan ansöka

Kommuner och regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Villkor för ansökan

Statbidraget får endast användas till och med den 31 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Du ansöker om statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till: 

Socialstyrelsen, Statsbidrag,
106 30 Stockholm

Anvisningar för ansökan

Ansökningsblankett för 2020

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat ytterligare 1 000 000 kronor för 2019, se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38