Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen

Statsbidraget ska främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner.
Utlysningsdatum: 2022-02-04
Sista ansökningsdag: 2022-03-08
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag för insatser som syftar till att

  1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller
  2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi- personer. Förordning (2021:934).

Vilka som kan ansöka

Kommuner och regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation. From den 1 januari 2022 träder ändringar i förordningen (2014:1542) i kraft.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 4 600 000 kronor i statsbidrag för år 2022.

Regleringsbrev

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen/regionen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar för ansökan  

Beslut om fördelning för 2022

Läs fördelningslistan

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari 2023 återrapportera hur medlen har använts. I början av 2023 skickar vi ut en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med ansökan. Meddela oss därför om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2022 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84