Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela bidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19.
Utlysningsdatum: 2022-03-25
Sista ansökningsdag: 2022-05-13
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuner avseende merkostnader för skyndsamma transporter som uppstått till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner. Ansökan skickas in i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen eller regionen ha ett godkänt ombud.

Om ni inte har ett ombud läs här hur ni går tillväga.

Villkor för ansökan

Se bidragets anvisningar. Det kommer att vara möjligt att skicka in sin ansökan om statsbidrag under perioden 25 mars–13 maj 2022.

Statsbidrag kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 januari–30 april 2022.

Statsbidrag får lämnas för skäliga merkostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser skyndsamma transporter.

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Regeringen har avsatt totalt 300 000 000 kronor för 2021 i syfte att ersätta kommuner och regioner avseende merkostnader för skyndsamma transporter. För ansökningsomgång 1 beviljades totalt 54 658 193 kronor. För ansökningsomgång 2 beviljades 58 117 227 kronor. För ansökningsomgång 3 beviljades 13 986 100 kronor. För omgång 4 beviljas 25 442 539 kronor.

Beslut avseende ansökan

Fördelningslista omgång 4

Återrapportering till Socialstyrelsen

De bidragsmottagare som mottagit medel under någon av de fyra ansökningsomgångarna ska under september 2022 lämna en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Denna återrapportering täcker samtliga fyra ansökningsomgångar.

Kontakt

Skyndsamma transporter
Telefonnummer: 075-247 41 28