Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela bidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19.
Utlysningsdatum: 2021-04-20
Sista ansökningsdag: 2021-05-12
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuner avseende merkostnader för skyndsamma transporter som uppstått till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner. Ansökan skickas in i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen eller regionen ha ett godkänt ombud.

Om ni inte har ett ombud läs här hur ni går tillväga

Villkor för ansökan

Se bidragets anvisningar. Det kommer att vara möjligt att skicka in sin ansökan om statsbidrag under perioden 20 april- 12 maj 2021.

Statsbidrag kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 januari -30 april 2021.

Statsbidrag får lämnas för skäliga merkostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser skyndsamma transporter.

Statsbidrag lämnas under förutsättning att Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att fördela medel.

 

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för merkostnader som regioner och kommuner har haft inom det område som beskrivs ovan till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 januari- 30 april 2021.

Beslut avseende ansökan

Socialstyrelsen kommer meddela förväntat beslutsdatum efter sista ansökningsdag.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen återkommer med mer information om hur återrapportering av bidraget kommer att ske.

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02