Kommuner

Här kan du se vilka statsbidrag som är aktuella för en kommun att söka eller redovisa.

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Statsbidrag för habiliteringsersättning

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Öppet för ansökan 01 juni 2018

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Stängt för ansökan 01 mars 2018

Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Öppet för ansökan 31 oktober 2018