Främja hbtqi-personers situation

Statsbidraget ska främja lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer.
Utlysningsdatum: 2024-01-15
Sista ansökningsdag: 2024-02-26
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag för insatser som syftar till att

  1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller
  2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi- personer. 

Vilka som kan ansöka

Kommuner och regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation.

Beslut om fördelning 2024

Socialstyrelsen har fördelat 4 600 000 kronor för 2024.

Fördelningslista 2024 

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen/regionen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

Anvisningar 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur.

Medel som inte har använts under året eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Anvisningar för ansökan 2023

Fördelningslista 2023

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-247 33 42