Behandling av personuppgifter

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s data-skyddsförordning (2016/679) och i vissa fall med stöd av kompletterande svensk dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Har du frågor om webbplatsen?
Publiceringsdatum: