Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2020-06-29
Sista ansökningsdag: 2020-09-30
Tid kvar att ansöka: 9 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2020.

Läs mer om villkoren i anvisningarna och förordningen nedan.

Anvisningar för ansökan

Förordningen (2009:955)

Ansök nu


Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 40 miljoner kronor för 2020.

Fördelning av statsbidrag för 2020 till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning (pdf)

Reviderad plan och budget för 2021

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2021. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 25 februari 2021. Vi lägger ut blankett för reviderad plan och budget på webbplatsen.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta till berörda. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2021 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06