Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och regionernas insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2023-06-27
Sista ansökningsdag: 2023-10-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och regionernas insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2023.

Läs mer om villkoren i anvisningarna och förordningen nedan.

Förordningen (2009:955)

Anvisningar för ansökan

Ansök nu

Beslut om fördelning för 2023

Socialstyrelsen har fördelat 50 miljoner kronor för 2023.

Fördelning av statsbidrag för 2023 till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning (pdf)

Reviderad plan och budget för 2023

Från och med verksamhetsåret 2021 kommer endast vissa utvalda bidragsmottagare att behöva lämna in en reviderad plan och budget. Berörda är de bidragsmottagare som:

  • har erhållit ett belopp om 1 000 000 kronor eller mer
  • har erhållit medel för första gången
  • har bedömts behöva lämna in en reviderad plan och budget av annan orsak.

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget. Troligtvis kommer detta att ske under mars månad och att en blankett om reviderad plan och budget kommer att finnas tillgänglig här på webbplatsen.

Blankett för reviderad plan och budget för 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta till berörda. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 31 32