Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2018-07-05
Sista ansökningsdag: 2018-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen (2009:955)

Villkor för ansökan

Du söker statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Anvisningar

Ansökningstiden gick ut den 30 september 2018.

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 40 miljoner kronor för 2019.

Fördelning av statsbidrag för 2019 till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 10 mars 2019. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut blanketter och information om detta till berörda.

Mer information om statsbidraget och villkor finns i förordningen (2009:955)

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31