Rekvisition av medel för verksamhet med personligt ombud

Statsbidraget ska användas till att bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud inom kommunerna.
Utlysningsdatum: 2024-03-20
Sista ansökningsdag: 2024-05-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Vilka som kan ansöka

Samtliga länsstyrelser.

Medel att fördela

Beräkningen av bidragets storlek utgår från antalet årsanställningar som personligt ombud som finns i kommunen. Socialstyrelsen har 130 000 000 kronor att fördela till ombudstjänster för 2024. 

Länsstyrelserna rekvirerar medel hos Socialstyrelsen

Länsstyrelsens rekvisition ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 maj 2024 och betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge 
Rekvirera nu

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla