Statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Syftet med statsbidrag är att stimulera och utveckla arbetet inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är främst civila samhällets organisationer, kommuner och landsting som kan ansöka om statsbidrag.

Vilka kan få statsbidrag?

Statsbidragen är riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och landsting. Du kan inte ansöka om statsbidrag som enskild person. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

Vad är ett statsbidrag?

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål, exempelvis genom att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsa och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar statsbidrag främst till det civila samhällets organisationer, kommuner och landsting.  Uppföljningar av statsbidrag ska ge kunskap och beslutsunderlag för regeringen, myndigheter, civila samhällets organisationer, professionen och beslutsfattare på olika nivåer.

Det finns olika typer av statsbidrag; organisationsbidrag,  verksamhetsbidrag, stimulansbidrag och transfereringar.

Vissa statsbidrag fördelar vi utifrån ansökan och andra fördelar vi utan ansökan det vill säga efter rekvisition eller genom en direktutbetalning.

Hur ansöker du om statsbidrag?

Varje statsbidrag är öppet för ansökan under en viss period. Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive statsbidrag samt skicka in de handlingar som vi behöver. Det är viktigt att skicka in din ansökan i tid.

Du ansöker om statsbidrag här på webbplatsen via menyvalen