Om statsbidrag

Vilka olika typer av bidrag som finns och hur ansökan och återrapportering fungerar.

Statsbidragskalendern

Här ser du när statsbidragen är öppna för ansökan eller rekvisition.

Om e-tjänsten

Här berättar vi mer om e-tjänsten för att söka statsbidrag.

Riktlinjer för användning av statsbidrag på grund av covid-19

Många organisationer hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av ändrade förutsättningar att genomföra sina planerade verksamheter. Vi har full förståelse för det. Nedan kan du läsa om riktlinjer för hanteringen av statsbidrag utifrån den rådande situationen.

Riktlinjer för användning av statsbidrag med anledning av covid-19