Ersättning till kommuner efter evakuering till Sverige

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela medel till kommuner för kostnader som kan uppkomma i samband med evakuering till Sverige efter att regeringen fattat beslut om en konsulär katastrofinsats.
Utlysningsdatum: 0001-01-01
Sista ansökningsdag: 0001-01-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med ersättningen är att kompensera kommuner genom att fördela de inledande kostnader som kan uppkomma för de kommuner som bistår evakuerade med stöd och hjälp när de anländer till Sverige.

Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner.

Villkor för ansökan 

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den. Skicka ansökan med obligatoriska bilagor till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Återrapportering till Socialstyrelsen

Medel som inte har förbrukats ska återbetalas. Vi kommer att fakturera berörda kommuner.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19