Statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag

Utlysningsdatum: 2024-04-02
Sista ansökningsdag: 2024-08-01
Tid kvar att ansöka: 9 dagar

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner för att, inför införandet av en ny socialtjänstlag, stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag:

Regeringsbeslut den 2024-02-01 (S2024/00196 (delvis))

  1. Innan ni rekvirerar behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera via e-tjänsten. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Hur får ni del av medlen?

Anvisningar 2024

Rekvirera nu

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 188 500 000 kronor. Kommunerna får använda medlen under 2024.

Fördelningslista 2024

Läges- och behovsanalyser - stöd till kommuner

Socialstyrelsen och SKR har i uppdrag att stödja kommuner att göra läges- och behovsanalyser inför nya socialtjänstlagen. Under våren 2024 planerar Socialstyrelsen och SKR hur stödet ska se ut, i dialog med kommuner och de regionala samverkansstrukturerna (RSS) som finns inom regioner, kommunalförbund och forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Läs mer på SKR:s webbplats.

Kontakt

Socialtjänstlag