Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Statsbidraget ska bidra till att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material.
Utlysningsdatum: 2020-10-25
Sista ansökningsdag: 2020-12-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården. 

Vilka som kan ansöka

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Villkor för ansökan

Anvisningar för ansökan

 

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 8 miljoner kronor för 2021.

Beslut om fördelning för 2021

Fördelningslista 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen. De kompetenscenter som har beviljats bidrag ska återrapportera vilken verksamhet som de har bedrivit med statsbidraget. De kompetenscenter som beviljades statsbidrag för 2021 ska lämna in återrapporteringen till Socialstyrelsen senast den 20 januari 2022. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2021 ska återbetalas.

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28