Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Statsbidraget ska bidra till att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material.
Utlysningsdatum: 2022-10-27
Sista ansökningsdag: 2022-12-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården. 

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Anvisningar för ansökan

Ansök nu

Medel som fördelades 2022

Socialstyrelsen fördelade 8 miljoner för bidragsåret 2022. Fördelning av 2023 års medel bestäms i Regleringsbrevet för 2023.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen. De kompetenscenter som har beviljats bidrag ska återrapportera vilken verksamhet som de har bedrivit med statsbidraget. De kompetenscenter som beviljades statsbidrag för 2022 ska lämna in återrapporteringen till Socialstyrelsen senast den 20 januari 2023. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2022 ska återbetalas.

Kontakt

Mia Eklöf
Telefonnummer: 075-247 40 93