Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Statsbidraget ska bidra till att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material.
Utlysningsdatum: 2023-11-09
Sista ansökningsdag: 2023-12-12
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården. 

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Anvisningar för ansökan

Medel som fördelades 2024

Socialstyrelsen fördelade 8 miljoner för bidragsåret 2023. Fördelning av 2024 års medel bestäms i Regleringsbrevet för 2024.

Fördelningslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen. De kompetenscenter som har beviljats bidrag ska återrapportera vilken verksamhet som de har bedrivit med statsbidraget. De kompetenscenter som beviljades statsbidrag för 2023 ska lämna in återrapporteringen till Socialstyrelsen senast den 19 januari 2024. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2023 ska återbetalas.

Kontakt

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet
Telefonnummer: 075-247 40 93